Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Yürürlüğü Ertelenmedi mi ?

kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-ertelendi

6698 sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış olup Kanun’un Geçici 1.maddesinin üçüncü fıkrası ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce elde edilen veriler ile ilgili işleme faaliyetlerinin kanuna uyumlu hale getirilmesi için iki yıl süre verilmiştir.

Kanun ile tanınan bu iki yıllık süre 07.04.2018 tarihinde sona ermiştir. Hatta 2018 Mart ve Nisan aylarında telefon ve e-posta adreslerine gönderilen aydınlatma metinleri ve açık rıza istekleri adeta bir bombardımana dönüşmüş ve neticede tüm toplumda KVK açısından bir farkındalık yaratmıştır.

Sonuç olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte olup Kanun’daki yükümlülüklere dayalı olarak Kurul tarafından 2018 yılından bugüne kadar milyonlarca Türk Lirası tutarında idari para cezaları verilmiştir.

Ertelenen bazı veri sorumlularının veri sorumluları sicil kaydı olarak adlandırılan VERBİS sistemine kayıt yaptırma yükümlülükleridir.

19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Karar ile Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları sicile kayıt olmak zorundadır.

Kurul 20.05.2020 tarihi itibari ile veri sorumlularının kayıt yükümlülüklerini

  • Çalışan sayısı 50’den fazla veya bilançosundaki aktif pasif toplamı 25.000.000 TL’sından fazla olan yurt içinde veya dışında yerleşik veri sorumluları için 30.06.2020 tarihine
  • Çalışan ve mali bilanço bakımından kriterlerin altında kalmak ile birlikte ana faaliyet konusu sağlık verilerini işlemek olan (hastane, eczane vb) veri sorumluları için 30.09.2020 tarihine
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları için 31.12.2020 tarihine

Kadar ertelemiştir. Pandemi koşulları sebebi ile bu sürelerin bir kere daha ertelenmesi beklenmektedir.

Ancak henüz Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmak Kanundan da muaf olunacağı anlamına gelmemektedir.

Kanun VERBİS’e kayıt yükümlülüğü dışındaki tüm hak ve yükümlülükleri ile yürürlüktedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir